svg

DANCERS

Chào mừng đã đến với LIFEDANCE Studio! 🔥
Số 18 Trần Thiện Chánh, Q.10, Sài Gòn

Link các page ở đây – 

Nếu bạn đã là học viên thì xỏ giày vào thôi! 👟

Bạn có thể làm 3 điều

1. Mua $LIFE 💵

2. Xem lịch và đăng ký lớp 📆

3. Enjoy dancing! 🕺💃

Mọi thắc mắc → Vào ❓Help